LR Danderyd
Stacks Image 293
Mats Örtengren

Auktoriserad revisor

Mats är auktoriserad revisor sedan 1992 och delägare i LR Revision Sollentuna. Arbetar företrädesvis med revisionsfrågor i kombination med skattefrågor. Fritiden ägnar Mats mest åt golf, båtliv, träning och familjen i huset som ligger i Stocksund.

Telefon 08-444 40 23
Mobil 0705-54 23 24
E-post mats.ortegren@lrsollentuna.se